Tworząc nową firmę, zmieniając jej wizerunek lub chcąc wypromować istniejące już przedsiębiorstwo, należy starannie przygotować schemat działania. Jest to długotrwały proces, nad którym pracuje sztab wykwalifikowanych ludzi. W zależności od potrzeb może on obejmować projekt logotypu, dobranie kolorystyki, ustalenie odbiorców, analizę konkurencji, przygotowanie odpowiednich materiałów reklamowych, stylizację siedziby firmy, jej oddziałów i samochodów. Równolegle przez cały okres wdrażania marki firmy prowadzone są także szkolenia pracowników, mające uświadomić im, w jaki sposób powinni się ubierać i jak powinni się zachowywać w pracy, aby ich wizerunek był spójny z wizerunkiem firmy.